« terug naar vorige pagina

Online inzage in het patiëntendossier

Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Daarbovenop zien we een maatschappelijke trend naar meer behoefte aan inzicht in gezondheidsgegevens en de wens om online toegang te kunnen hebben tot die gegevens.

Op dit moment is het in onze praktijk al mogelijk om uw eigen dossier in te zien via mijngezondheid.net en door gebruik van de app: MedGemak. Hierin kunt u nog meer: afspraken maken, lab-uitslagen inzien en herhaalmedicatie bestellen. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, meldt u dit dan aan de assistente of meldt u aan via de website van de praktijk.

Mogelijk heeft u medio oktober ook een bericht ontvangen via de mail dat u aangemeld bent voor mijngezondheid.net. Dit betekent echter nog niet dat het ook actief is. Indien u er gebruik van wilt maken, moet u dit nog steeds aangeven.