« terug naar vorige pagina

Missie en Visie

Missie (waar staan wij voor als huisartsenpraktijk)

In onze praktijk wordt het huisartsenvak op een persoonlijke en professionele wijze uit geoefend. Wij staan voor generalistische, persoonsgerichte en continue zorg waarbij wij werken in een klein team waarbij de patient geen nummer is maar een persoon !

missie visie

Visie (waar gaan wij als praktijk voor). Wij willen een praktijk bieden waar:

 • De patiënt in vertrouwde, deskundige handen is.
 • Een vast goed opgeleid team werkzaam is, die bekend is met de Katwijkse cultuur (een groot deel komt zelf uit Katwijk).
 • Persoonlijke zorg hoog in het vaandel staat, we willen onze patiënten het gevoel geven dat zij geen nummer zijn.
 • Er door huisartsen en hun team actief wordt nageschoold.
 • Het team bekend staat als professioneel en patiënt vriendelijk.
 • Alle medewerkers zich houden aan de geheimhoudingsplicht.
 • Ook de zorg voor elkaar goed is door te streven naar een goede stabiele werksfeer en een duidelijke structuur en open communicatie.
 • Er structureel aandacht voor de werkdruk en interne verhoudingen is, zodat het werkplezier hoog blijft, wat doorwerkt in de patiëntenzorg.
 • We proberen ook aandacht te hebben voor patiënten die geen contact opnemen, maar wel onze zorg nodig hebben (pro-actieve zorg).
 • Voor de ouderenzorg een kaderhuisarts aanwezig is (dokter Schonenberg), waarmee we de kwaliteit voor de groeiende groep kwetsbare ouderen proberen te waarborgen. Ook de praktijkverpleegkundige heeft hiervoor extra opleiding genoten.
 • Het opleiden van personeel een belangrijke rol speelt; zowel voor de huisartsen als voor de doktersassistentes.
 • We middels een moderne website en digitale communicatie mee willen gaan in de modernisering van de zorg, zonder daarbij het persoonlijk contact te verliezen.
 • Voor zaken die niet naar wens lopen een duidelijke klachtenprocedure hebben voor patiënten en intern een meldingsprotocol voor incidenten.
 • Wij ook voor terminaal zieken buiten praktijktijden bereikbaar zijn in hun laatste levensfase.
 • Wij ons open en toetsbaar opstellen omtrent de door ons geleverde zorg en de kwaliteit daarvan.

Ons volledige beleidsplan kunt u hier vinden: Beleidsplan Huisartsenpraktijk Schonenberg