« terug naar vorige pagina

Huisartsen opleiden

Wij zijn er trots op dat we huisartsen in opleiding (officieel assistent in opleiding tot specialist, AIOS) in het team mogen opleiden !

Wie huisarts wil worden, moet na het behalen van het artsexamen de specialisatie huisartsgeneeskunde volgen. Deze specialisatie duurt drie jaar. In het 1ste en 3de jaar werkt de AIOS in een huisartsenpraktijk. Er wordt tijdens deze specialisatie steeds gewerkt onder begeleiding van een ervaren en getrainde huisarts, de opleider huisartsgeneeskunde. Bij ons in de praktijk is dat dokter Schonenberg. Om deze bevoegdheid te houden moet de opleider ook regelmatig op het opleidingsinstituut (Huisartenopleiding LUMC) aanwezig zijn. De AIOS houdt zelfstandig spreekuur en legt visites af. Zo nodig overlegt de AIOS met de opleider (of één van de andere huisartsen). Indien u door de AIOS wordt geholpen helpt u dus mee aan het opleiden van huisartsen en het behouden van kwaliteit voor dit mooie vak. Mocht u er desondanks bezwaar tegen hebben om geholpen te worden door de AIOS dan kunt u dit aangeven. Op de huisartsenpost in Voorhout doet de AIOS ook ervaring op in het verrichten van avond-, nacht- en weekenddiensten. De AIOS heeft 1x per week onderwijs aan de universiteit. Twee weken in het jaar moet de AIOS zelfstandig de hele week alleen de praktijk draaien zonder de opleider, dit is een uitgelezen mogelijkheid om van A tot Z het vak te leren. Dit betekent in de praktijk dat dokter Schonenberg 2 extra weken afwezig is in de praktijk, wij vragen uw begrip hiervoor.

Waarom werkt de praktijk met huisartsen in opleiding ? Wij willen graag onze ervaring en enthousiasme voor het vak overbrengen aan jonge artsen, om op die manier goede huisartsen voor de toekomst af te kunnen leveren en een toekomstig tekort aan huisartsen vóór te zijn. Bovendien brengen deze jonge artsen vaak andere inzichten en nieuwe ideeën mee vanuit de opleiding en het is vaak inspirerend om met jonge, enthousiaste mensen te werken.

In hef hoofdstuk ‘Medewerkers’ kunt u lezen wie er op dit moment in onze praktijk werkzaam is als AIOS.