Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

Bel (071) 4077773

Voor het aanvragen van herhaalmedicatie geldt in alle
gevallen dat de medicatie dezelfde dag na 15.30 uur in de
apotheek klaar ligt als het voor 10 uur wordt aangevraagd.
Dit kan op 3 manieren:
• Via het inspreken van het bandje op: 071 - 407 77 73
(optie 4, dit kan 24 uur per dag!).
• Via www.praktijkschonenberg.nl -> herhaalrecept aanklikken.
• Naar de assistente bellen voor 10 uur.

 

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Afspraak maken

Helaas is het op dit moment niet mogelijk om zelf online een afspraak in te plannen. U kunt telefonisch een afspraak maken via 071-4077773

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

<td st

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

Huisartsenpraktijk Schonenberg is open voor nieuwe patiënten en bent u van harte welkom in onze praktijk. Op het moment (voorjaar 2021) is het erg druk met aanmeldingen en hanteren wij een wachtlijst. Dit omdat wij graag de tijd nemen voor nieuwe patiënten. Dit heeft er ook toe geleid dat wij tot nader order hebben besloten om geen inschrijvingen aan te nemen van inwoners van Katwijk die hier al een huisarts hebben. Wij vragen u hiervoor begrip.

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven. Vult u dit volledig in en levert u dit persoonlijk in bij de assistente waarbij u uw ID mee dient te nemen ! U kunt dit dus NIET mailen.

Aanmeldingsformulier-Huisartsenpraktijk-Schonenberg

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Tip of klacht melden

Klachtenregeling Huisartsenpraktijk Schonenberg

Bij Huisartsenpraktijk Schonenberg werken zorgverleners van verschillende disciplines samen. Ze doen dat met kennis van zaken en groot enthousiasme. En ze doen dat in overleg met de cliënt. Goede zorg staat voorop, opdat u tevreden bent. In de meeste gevallen is dat ook zo. Maar wat kunt u doen als u niet tevreden bent? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. 

De klachtenregeling

De klachtenregeling biedt cliënten de mogelijkheid om gevoelens van onvrede over de zorg kenbaar te maken aan de huisartsenpraktijk. Cliënten hebben recht op een reactie. Huisartsenpraktijk Schonenberg neemt uw klacht serieus en spant zich in om het vertrouwen te herstellen.

Welke klachten?

Cliënten kunnen een klacht indienen over de praktijk en de gedragingen van hulpverleners of medewerkers. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een medische behandeling, maar ook op de manier waarop u bejegend bent.

Niet tevreden? Praat erover met ons

Voor het uiten van een klacht bestaan de volgende mogelijkheden:

 • Uw klacht bespreken met de zorgverlener in kwestie zelf

Meestal leidt het tot een bevredigende oplossing als u rechtstreeks met de zorgverlener of medewerker spreekt op wie uw klacht betrekking heeft. Een gesprek met hem of haar is de eenvoudigste manier. Onze interne klachtenfunctionaris kan u in contact brengen met de betreffende medewerker. Als u er samen in een gesprek goed uitkomt zullen wij u vragen samen een registratieformulier in te vullen voor onze eigen praktijk zodat wij van uw klacht kunnen leren.

 • Klacht indienen

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vult u dan het klachtenformulier in op de website van skge. U kunt ook eerst bellen naar 088 0229190.

Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:

 

skge, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven

Voor vragen kunt u bellen naar 088 0229100.

 

 • Geschilleninstantie

Als u ook met hulp van de klachtenfunctionaris er echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

 

 • Huisarts Heemskerk werkt als zelfstandig waarnemend huisarts in de praktijk. Zij maakt gebruik van haar eigen klachten- en geschillenregeling via de skge. Heeft u een klacht gericht aan haar, vul dit dan specifiek in op het klachtenformulier van de skge.

 

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Geheimhouding

Op uw klacht is de privacywetgeving van toepassing. Dit betekent dat niet alleen de hulpverleners of medewerkers van het gezondheidscentrum, maar ook de klachtencommissie verplicht zijn tot geheimhouding. Zonder uw toestemming is inzage in uw dossier niet mogelijk.

Geen kosten

Aan de klachtenregeling van het gezondheidscentrum zijn geen kosten verbonden.

Versie maart 2020

 

 

Jaarlijkse griepvaccinatie

Het is weer tijd voor de jaarlijkse griepprik! De prikavond voor onze praktijk is gepland op donderdag 4 november 2021 van 17:00 – 21:00. Patiënten die geregistreerd staan voor de griepprik hebben daarvoor een oproep ontvangen via de post. Mocht u geen oproep hebben ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen voor de griepprik dan kunt u contact opnemen met de assistente voor overleg.

Meer informatie over de griepprik en wie ervoor in aanmerking komt kunt u vinden Thuisarts.nl en op de website van het RIVM

Coronavirus vaccinatie

Wilt u meer informatie over vaccinatie tegen het Coronavirus, kijk dan op de volgende websites: 

Wilt u een indicatie hebben over wanneer u in aanmerking komt voor de vaccinatie, vul dan de volgende vragenlijst in: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wanneer-krijg-ik-een-vaccinatie-tegen-het-coronavirus

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Schonenberg!

Wij hopen u goed van dienst te kunnen zijn met deze website. Nieuwe patiënten zijn van harte welkom in onze praktijk. Soms zal het zijn dat wij een wachtlijst hanteren, omdat wij niet teveel mensen tegelijk kunnen inschrijven. Zie verder op 'Inschrijven in onze praktijk' in het menu 'Over de praktijk'. 

Lees Meer

Openingstijden

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Wat speelt er nu?

Aangescherpte coronamaatregelen

Helaas hebben we moeten vaststellen dat de besmettingscijfers met het coronavirus verder oplopen. Met de persconferentie van 02-11-2021 zijn de landelijke maatregelen weer aangescherpt en zullen mondkapjes weer verplicht zijn in de gemeenschappelijke binnenruimtes. In praktijk Schonenberg hechten wij er belang aan dat we iedereen veilig kunnen helpen. Daarom willen we van u als patiënten vragen bij uw bezoek aan de praktijk een mondkapje te dragen in de gemeenschappelijke ruimtes of wanneer de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden. Samen zetten we ons ervoor in om de pandemie weer onder controle te krijgen.

Griepprik

Het is weer tijd voor de jaarlijkse griepprik! De prikavond voor onze praktijk is gepland op donderdag 4 november 2021 van 17:00 – 21:00. Patiënten die geregistreerd staan voor de griepprik hebben daarvoor een oproep ontvangen via de post. Mocht u geen oproep hebben ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen voor de griepprik dan kunt u contact opnemen met de assistente voor overleg.

Meer informatie over de griepprik en wie ervoor in aanmerking komt kunt u vinden op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik).

De vaccinatie tegen Corona maakt uw weerstand tegen Corona sterker, waardoor u minder kans heeft dat u ernstig ziek wordt door het virus. De vaccinatie vermindert de kans dat u in het ziekenhuis of zelfs op de IC moet worden opgenomen. Hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe minder mensen ziek worden door corona en hoe beter de reguliere zorg door kan gaan. We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de vaccinatie. 

Op https://www.thuisarts.nl/corona/ik-denk-erover-om-prikken-tegen-corona-te-halen staat alle informatie over de vaccins, de voor- en nadelen, de werking, de bijwerkingen en adviezen. 

Mocht u vragen of twijfels hebben die u met ons wil bespreken, neem dan contact op. 

Lees meer

Online inzage in het patiëntendossier

Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Daarbovenop zien we een maatschappelijke trend naar meer behoefte aan inzicht in gezondheidsgegevens en de wens om online toegang te kunnen hebben tot die gegevens.

Op dit moment is het in onze praktijk al mogelijk om uw eigen dossier in te zien via mijngezondheid.net en door gebruik van de app: MedGemak. Hierin kunt u nog meer: afspraken maken, lab-uitslagen inzien en herhaalmedicatie bestellen. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, meldt u dit dan aan de assistente of meldt u aan via de website van de praktijk.

Medewerkers

Mirjam Schonenberg
Huisarts

Werkt op maandag, dinsdag en donderdag. 

Meer over Mirjam

Nienke Heemskerk
Nienke Heemskerk
Huisarts

Werkt op woensdag, donderdag incl avond en vrijdag.

Meer over Nienke

Jeroen van Suijlichem
Huisarts in opleiding

Werkt op maandag, dinsdag en vrijdag.

Meer over Jeroen van Suijlichem

Iris Dofferhoff
Praktijkondersteuner Somatiek

Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag inclusief avond. 

Meer over Iris. 

Liesbeth van der Plas
Doktersassistente Plus

Werkt op maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.

Meer over Liesbeth

Jacoline Knetch - Dijkhuizen
Doktersassistente

Werkt op dinsdagochtend,  woensdag en donderdagochtend.

Meer over Jacoline

Noa van Dijk
Doktersassistente

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Noa doet CVRM-spreekuur op donderdagochtend.

Meer over Noa

Wendy Zange - Ravensbergen
Doktersassistente

Meer over Wendy

Daisy Freke
Leerling doktersassistente

Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdagochtend.

Meer over Daisy. 

 

Meer informatie

 • Voor het maken van een afspraak voor dezelfde dag belt u bij voorkeur tussen 8:00 en 10:00. Later op de dag kunt u natuurlijk ook bellen, maar dan lukt het niet altijd om voor dezelfde dag een afspraak op het spreekuur te krijgen (tenzij dat medisch noodzakelijk is natuurlijk). De assistentes zijn telefonisch bereikbaar tussen 8:00 – 12:00 en 14:00 – 16:30.

  Via deze website kunt u 24 uur per dag een afspraak inplannen ! Doet u dit echter nooit indien het om een medisch spoedgeval gaat; dan adviseren wij u te bellen (bij levensbedreigende situaties belt u bij voorkeur 112).

 • Indien u niet in staat bent om de praktijk te bezoeken (vanwege medische redenen) dan leggen onze huisartsen graag visites af. 

  Een huisbezoek voor dezelfde dag kunt u aanvragen tussen 8.00 en 10.00 uur. Als u later belt zal het huisbezoek niet meer dezelfde dag plaats vinden (tenzij er medische noodzaak is natuurlijk).

  Indien er mantelzorgers bij aanwezig willen zijn dan kan er een tijdsblok worden afgesproken. Graag wijzen wij u erop dat deze tijden soms vanwege spoedgevallen op het laatste moment kunnen wijzigen.

  huisbezoek

 • U kunt een belafspraak inplannen met de assistente. De dokter belt u dan terug op het door u opgegeven telefoonnummer. Bij voorkeur op een mobiel telefoonnummer, want een precies tijdstip is lastig op te geven en op die manier hoeft u niet thuis te blijven.

  telefoon

 • De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door Huisartsenposten De LIMES. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio samen.

  Contactgegevens:

  Huisartsenposten De LIMES, Locatie Voorhout
  Rijnsburgerweg 4b
  2215 RA, Voorhout
  T 0252 – 240 212

   

  Als u belt met de huisartsenpost, houd dan een geldig identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort of rijbewijs) bij de hand met hierop het BSN-nummer. Sinds kort kunt u in het keuzemenu zelf uw BSN-nummer intoetsen. Dit bevordert de snelheid van het triëren van de zorgvraag.

  https://huisartsenpostendelimes.nl/

   

 • Digitale gegevensuitwisseling in Huisartsenpraktijk Schonenberg

  Tegenwoordig is het mogelijk om aan te geven wanneer u toestemming geeft voor inzage in een noodzakelijk gedeelte van uw medische gegevens aan een zeer beperkt aantal zorgverleners. Dit zijn vooral collega-huisartsen op de huisartsenpost, apotheken zoals bijvoorbeeld de dienstapotheek. Met uw toestemming krijgen deze zorgverleners inzage in een beperkt gedeelte van uw dossier, waarvan de inhoud samenhangt met hun functie. Zo krijgen collega huisartsen inzage in een “professionele samenvatting” bestaande uit het journaal van de laatste 5 consulten, het medicatie-dossier, de intolerantie-lijst, interactielijst en uw episodelijst. Apothekers daarentegen hebben slechts inzage in het medicatie dossier en de lijst intoleranties.

  digitaal uitwisseling

  Als u in het weekend of ´s avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts, dan kan deze via het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenpost via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming. Bij een bezoek aan onze praktijk zullen wij u daarom om uw toestemming vragen. U leest meer over het geven van toestemming op https://www.vzvz.nl/huisartsenpraktijken

  Het is altijd mogelijk u toestemming digitaal te geven via https://www.ikgeeftoestemming.nl/

 •  

  Onze praktijk biedt een avondspreekuur! Zowel bij de huisarts (dokter Heemskerk) als bij de praktijkverpleegkundige en assistente kunt u in de avond terecht. Het avondspreekuur start om 18:00 uur. U kunt gewoon via de hoofdingang naar binnen. Houd er rekening mee dat deze soms tussen 17:30u en even voor 18:00u gesloten is. Omdat er geen assistente aan de balie is (zij houdt zelf ook spreekuur) kunt u gewoon in de wachtkamer plaats nemen.

  En voor uw gemak: u kunt via de website ook een afspraak inplannen voor het avondspreekuur !

 • Dagelijks kunt u in ons gebouw bloed laten prikken via het SCAL. Dat kan elke dag tussen 8:00 uur en 12:00 uur. Ivm Corona kunt u tot nader order bij SCAL alleen op afspraak bloed gaan prikken. Een afspraak maakt u via http://www.scal.nl of kijk op uw (ditigale) aanvraagformulier. U kunt bij hen nog meerdere onderzoeken laten verrichten. Laat u informeren door de huisarts, assistente of kijk op de website. 

  Tevens is het mogelijk om uw bloed te laten testen bij ATAL. Dit laboratorium heeft ook een vestiging in het oude praktijkpand op nr 35 en in het Gezondheidscentrum Zeehos.

  bloedprik

 • Indien u klachten heeft van de urinewegen kunnen de assistentes uw urine nakijken. Wij vragen u dit vóór 10:15 uur te doen, zodat dit in het dagelijks overleg met de huisarts meegenomen kan worden. Als u vanwege buikpijn een afspraak maakt bij de huisarts willen wij ook graag uw urine nakijken. Om goed in te kunnen schatten wat de vervolgstappen zijn is het belangrijk dat wij uw klachten goed vastleggen. Daarom vragen wij u altijd om een formulier in te vullen. Hier kunt u dit formulier downloaden, uitprinten en alvast thuis invullen.

  Vragenlijst-urineondezoek-

   

  Bij jonge kinderen kan het lastig zijn urine op te vangen. Hier leest u hoe u dit het beste kunt doen. 

 • Uitslagen van aanvullend onderzoek, zoals bloedonderzoek, kweken of radiologie, kunnen in de meeste gevallen door de assistente telefonisch worden doorgegeven. U kunt voor uitslagen bellen tussen 14:00 en 15:00 uur. Ook kunt u de uitslagen inzien via MijnGezondheid.net als deze nagekeken zijn door de zorgverlener (dan hoeft u niet meer zelf te bellen).

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent