Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Tip of klacht melden

Klachtenregeling Huisartsenpraktijk Schonenberg

Bij Huisartsenpraktijk Schonenberg werken zorgverleners van verschillende disciplines samen. Ze doen dat met kennis van zaken en groot enthousiasme. En ze doen dat in overleg met de cliënt. Goede zorg staat voorop, opdat u tevreden bent. In de meeste gevallen is dat ook zo. Maar wat kunt u doen als u niet tevreden bent? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. 

De klachtenregeling

De klachtenregeling biedt cliënten de mogelijkheid om gevoelens van onvrede over de zorg kenbaar te maken aan de huisartsenpraktijk. Cliënten hebben recht op een reactie. Huisartsenpraktijk Schonenberg neemt uw klacht serieus en spant zich in om het vertrouwen te herstellen.

Welke klachten?

Cliënten kunnen een klacht indienen over de praktijk en de gedragingen van hulpverleners of medewerkers. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een medische behandeling, maar ook op de manier waarop u bejegend bent.

Niet tevreden? Praat erover met ons

Voor het uiten van een klacht bestaan de volgende mogelijkheden:

 • Uw klacht bespreken met de zorgverlener in kwestie zelf

Meestal leidt het tot een bevredigende oplossing als u rechtstreeks met de zorgverlener of medewerker spreekt op wie uw klacht betrekking heeft. Een gesprek met hem of haar is de eenvoudigste manier. Onze interne klachtenfunctionaris kan u in contact brengen met de betreffende medewerker. Als u er samen in een gesprek goed uitkomt zullen wij u vragen samen een registratieformulier in te vullen voor onze eigen praktijk zodat wij van uw klacht kunnen leren.

 • Klacht indienen

Is het bespreken van de klacht met ons lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.

De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt hiervoor klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.

Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven

Website: https://www.skge.nl/

Telefoon: 0880229100 (maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00)

Email: info@skge.nl

 • Geschilleninstantie

Als u ook met hulp van de klachtenfunctionaris er echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

Geheimhouding

Op uw klacht is de privacywetgeving van toepassing. Dit betekent dat niet alleen de hulpverleners of medewerkers van het gezondheidscentrum, maar ook de klachtencommissie verplicht zijn tot geheimhouding. Zonder uw toestemming is inzage in uw dossier niet mogelijk.

Geen kosten

Aan de klachtenregeling van het gezondheidscentrum zijn geen kosten verbonden.

Versie februari 2024

 

 

Openingstijden

Meer informatie

 • U kunt een belafspraak inplannen met de assistente. De dokter belt u dan terug op het door u opgegeven telefoonnummer. Bij voorkeur op een mobiel telefoonnummer, want een precies tijdstip is lastig op te geven en op die manier hoeft u niet thuis te blijven.

 • Indien u niet in staat bent om de praktijk te bezoeken (vanwege medische redenen) dan leggen onze huisartsen graag visites af. 

  Een huisbezoek voor dezelfde dag kunt u aanvragen tussen 8.00 en 10.00 uur. Als u later belt zal het huisbezoek niet meer dezelfde dag plaats vinden (tenzij er medische noodzaak is natuurlijk).

  Indien er mantelzorgers bij aanwezig willen zijn dan kan er een tijdsblok worden afgesproken. Graag wijzen wij u erop dat deze tijden soms vanwege spoedgevallen op het laatste moment kunnen wijzigen.

 • Uitslagen van aanvullend onderzoek, zoals bloedonderzoek, kweken of radiologie, kunt u het snelste inzien via MijnGezondheid.net. Deze uitslagen zijn nagekeken door de zorgverlener.

  Uitslagen kunnen in de meeste gevallen ook door de assistente telefonisch worden doorgegeven. U kunt voor uitslagen bellen tussen 14:00 en 15:00 uur.

  Lees meer

 • De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door Huisartsenposten De LIMES. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio samen.

  Contactgegevens:

  Huisartsenposten De LIMES, Locatie Voorhout
  Rijnsburgerweg 4b
  2215 RA, Voorhout
  T 0252 – 240 212

   

  Als u belt met de huisartsenpost, houd dan een geldig identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort of rijbewijs) bij de hand met hierop het BSN-nummer. Sinds kort kunt u in het keuzemenu zelf uw BSN-nummer intoetsen. Dit bevordert de snelheid van het triëren van de zorgvraag.

  https://huisartsenpostendelimes.nl/

   

  Lees meer

 • Digitale gegevensuitwisseling in Huisartsenpraktijk Schonenberg

  Tegenwoordig is het mogelijk om aan te geven wanneer u toestemming geeft voor inzage in een noodzakelijk gedeelte van uw medische gegevens aan een zeer beperkt aantal zorgverleners. Dit zijn vooral collega-huisartsen op de huisartsenpost, apotheken zoals bijvoorbeeld de dienstapotheek. Met uw toestemming krijgen deze zorgverleners inzage in een beperkt gedeelte van uw dossier, waarvan de inhoud samenhangt met hun functie. Zo krijgen collega huisartsen inzage in een “professionele samenvatting” bestaande uit het journaal van de laatste 5 consulten, het medicatie-dossier, de intolerantie-lijst, interactielijst en uw episodelijst. Apothekers daarentegen hebben slechts inzage in het medicatie dossier en de lijst intoleranties.

  Als u in het weekend of ´s avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts, dan kan deze via het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenpost via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming. Bij een bezoek aan onze praktijk zullen wij u daarom om uw toestemming vragen.

  Het is altijd mogelijk u toestemming digitaal te geven via https://www.ikgeeftoestemming.nl/

  Lees meer

 • Dagelijks kunt u in ons gebouw bloed laten prikken via het SCAL. Dat kan elke dag tussen 8:00 uur en 12:00 uur. Ivm Corona kunt u tot nader order bij SCAL alleen op afspraak bloed gaan prikken. Een afspraak maakt u via http://www.scal.nl of kijk op uw (ditigale) aanvraagformulier. U kunt bij hen nog meerdere onderzoeken laten verrichten. Laat u informeren door de huisarts, assistente of kijk op de website. 

  Tevens is het mogelijk om uw bloed te laten testen bij ATAL. Dit laboratorium heeft ook een vestiging in het oude praktijkpand op nr 35 en in het Gezondheidscentrum Zeehos.

 • Indien u klachten heeft van de urinewegen kunnen de assistentes uw urine nakijken. Wij vragen u dit vóór 10:15 uur te doen, zodat dit in het dagelijks overleg met de huisarts meegenomen kan worden. Als u vanwege buikpijn een afspraak maakt bij de huisarts willen wij ook graag uw urine nakijken. Om goed in te kunnen schatten wat de vervolgstappen zijn is het belangrijk dat wij uw klachten goed vastleggen. Daarom vragen wij u altijd om een formulier in te vullen. Hier kunt u dit formulier downloaden, uitprinten en alvast thuis invullen.

  Vragenlijst-urineondezoek-

  Bij jonge kinderen kan het lastig zijn urine op te vangen. Hier leest u hoe u dit het beste kunt doen. 

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Wat speelt er nu?

Met de app MedGemak regelt u online een aantal gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek.

MedGemak is de app om u te helpen bij het zo goed mogelijk regelen van uw gezondheidszaken. Zo heeft u via uw telefoon 24/7 inzicht in uw medicijnen en bestelt u deze direct online. Met de handige inneemwekker stelt u eenvoudig in wanneer het tijd is om uw medicijnen in te nemen. MedGemak is een aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net.Wilt u gebruik maken van de app MedGemak ? Zorg er dan voor dat u zich eerst aanmeldt voor MijnGezondheid.net.

Bekijk hier een filmpje over MedGemak

Lees meer

De vaccinatie tegen Corona maakt uw weerstand tegen Corona sterker, waardoor u minder kans heeft dat u ernstig ziek wordt door het virus. De vaccinatie vermindert de kans dat u in het ziekenhuis of zelfs op de IC moet worden opgenomen. Hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe minder mensen ziek worden door corona en hoe beter de reguliere zorg door kan gaan. We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de vaccinatie. 

Op https://www.thuisarts.nl/corona/ik-denk-erover-om-prikken-tegen-corona-te-halen staat alle informatie over de vaccins, de voor- en nadelen, de werking, de bijwerkingen en adviezen. 

Mocht u vragen of twijfels hebben die u met ons wil bespreken, neem dan contact op. 

Lees meer

Patiëntendossier online

Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Daarbovenop zien we een maatschappelijke trend naar meer behoefte aan inzicht in gezondheidsgegevens en de wens om online toegang te kunnen hebben tot die gegevens.

Op dit moment is het in onze praktijk al mogelijk om uw eigen dossier in te zien via mijngezondheid.net en door gebruik van de app MedGemak. Hierin kunt u nog meer: afspraken maken, lab-uitslagen inzien en herhaalmedicatie bestellen. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, meldt u dit dan aan de assistente of meldt u aan via de website van de praktijk.

Medewerkers

Mirjam Schonenberg
Huisarts

Werkt op maandag, dinsdag en donderdag. 

Meer over Mirjam

Robert Du Puy
Huisarts

Aanwezig op maandag woensdag en vrijdag.

Meer over Robert

Iris Dofferhoff
Praktijkondersteuner Somatiek

Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag 

Meer over Iris. 

Jacoline Knetch - Dijkhuizen
Doktersassistente

Werkt op dinsdagochtend,  woensdag en donderdagochtend.

Meer over Jacoline

Julia van Duijn
Doktersassistente

Aanwezig op maandagochtend, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag. 

Meer over Julia

 

Constanza Nieuwkerk
Doktersassistente

Aanwezig op maandag en woensdag

Meer over Constanza

Wendy Zange - Ravensbergen
Administratief ondersteuner

Aanwezig op woensdagochtend.

Meer over Wendy

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent