Meer informatie

 • U kunt een belafspraak inplannen met de assistente. De dokter belt u dan terug op het door u opgegeven telefoonnummer. Bij voorkeur op een mobiel telefoonnummer, want een precies tijdstip is lastig op te geven en op die manier hoeft u niet thuis te blijven.

 • Indien u niet in staat bent om de praktijk te bezoeken (vanwege medische redenen) dan leggen onze huisartsen graag visites af. 

  Een huisbezoek voor dezelfde dag kunt u aanvragen tussen 8.00 en 10.00 uur. Als u later belt zal het huisbezoek niet meer dezelfde dag plaats vinden (tenzij er medische noodzaak is natuurlijk).

  Indien er mantelzorgers bij aanwezig willen zijn dan kan er een tijdsblok worden afgesproken. Graag wijzen wij u erop dat deze tijden soms vanwege spoedgevallen op het laatste moment kunnen wijzigen.

 • Uitslagen van aanvullend onderzoek, zoals bloedonderzoek, kweken of radiologie, kunt u het snelste inzien via MijnGezondheid.net. Deze uitslagen zijn nagekeken door de zorgverlener.

  Uitslagen kunnen in de meeste gevallen ook door de assistente telefonisch worden doorgegeven. U kunt voor uitslagen bellen tussen 14:00 en 15:00 uur.

  Lees meer

 • De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door Huisartsenposten De LIMES. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio samen.

  Contactgegevens:

  Huisartsenposten De LIMES, Locatie Voorhout
  Rijnsburgerweg 4b
  2215 RA, Voorhout
  T 0252 – 240 212

   

  Als u belt met de huisartsenpost, houd dan een geldig identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort of rijbewijs) bij de hand met hierop het BSN-nummer. Sinds kort kunt u in het keuzemenu zelf uw BSN-nummer intoetsen. Dit bevordert de snelheid van het triëren van de zorgvraag.

  https://huisartsenpostendelimes.nl/

   

  Lees meer

 • Digitale gegevensuitwisseling in Huisartsenpraktijk Schonenberg

  Tegenwoordig is het mogelijk om aan te geven wanneer u toestemming geeft voor inzage in een noodzakelijk gedeelte van uw medische gegevens aan een zeer beperkt aantal zorgverleners. Dit zijn vooral collega-huisartsen op de huisartsenpost, apotheken zoals bijvoorbeeld de dienstapotheek. Met uw toestemming krijgen deze zorgverleners inzage in een beperkt gedeelte van uw dossier, waarvan de inhoud samenhangt met hun functie. Zo krijgen collega huisartsen inzage in een “professionele samenvatting” bestaande uit het journaal van de laatste 5 consulten, het medicatie-dossier, de intolerantie-lijst, interactielijst en uw episodelijst. Apothekers daarentegen hebben slechts inzage in het medicatie dossier en de lijst intoleranties.

  Als u in het weekend of ´s avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts, dan kan deze via het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenpost via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming. Bij een bezoek aan onze praktijk zullen wij u daarom om uw toestemming vragen.

  Het is altijd mogelijk u toestemming digitaal te geven via https://www.ikgeeftoestemming.nl/

  Lees meer

 • Dagelijks kunt u in ons gebouw bloed laten prikken via het SCAL. Dat kan elke dag tussen 8:00 uur en 12:00 uur. Ivm Corona kunt u tot nader order bij SCAL alleen op afspraak bloed gaan prikken. Een afspraak maakt u via http://www.scal.nl of kijk op uw (ditigale) aanvraagformulier. U kunt bij hen nog meerdere onderzoeken laten verrichten. Laat u informeren door de huisarts, assistente of kijk op de website. 

  Tevens is het mogelijk om uw bloed te laten testen bij ATAL. Dit laboratorium heeft ook een vestiging in het oude praktijkpand op nr 35 en in het Gezondheidscentrum Zeehos.

 • Indien u klachten heeft van de urinewegen kunnen de assistentes uw urine nakijken. Wij vragen u dit vóór 10:15 uur te doen, zodat dit in het dagelijks overleg met de huisarts meegenomen kan worden. Als u vanwege buikpijn een afspraak maakt bij de huisarts willen wij ook graag uw urine nakijken. Om goed in te kunnen schatten wat de vervolgstappen zijn is het belangrijk dat wij uw klachten goed vastleggen. Daarom vragen wij u altijd om een formulier in te vullen. Hier kunt u dit formulier downloaden, uitprinten en alvast thuis invullen.

  Vragenlijst-urineondezoek-

  Bij jonge kinderen kan het lastig zijn urine op te vangen. Hier leest u hoe u dit het beste kunt doen.